×

Dela "Åbo 2024"


NORKOM XXXIII i Åbo

(In English below)

Välkomna till Nordiska kommunforskarkonferensen i Åbo den 28-29.11.2024

Offentlig förvaltning / Offentligt ledarskap vid Åbo Akademi inbjuder till den XXXIII Nordiska kommunforskarkonferensen i Åbo (Turku) den 28-29 november (med hemresa den 30 november) 2024. Konferensen hålls i Akademi-kvarteren, på gångavstånd från Åbo centrum. Konferensen arrangeras enligt traditionellt upplägg, med betoning på arbetsgrupper och presentation av papers men inkluderar också key note-föreläsning och julmiddag, denna gång med band.

Arbetsgrupperna består av 10-15 deltagare. Arbetsgruppernas sammansättning avgörs på basis av deltagarnas rubriker/abstracts. Målsättningen är arbetsgrupper av liknande storlek, med gemensam tematik och språkbruk samt fin spridning beträffande deltagarnas nationalitet och anciennitet.

Konferensens huvudspråk är skandinaviska, men internationella deltagare är välkomna och språkfrågan beaktas i arbetsgruppsindelningen, så att det finns arbetsgrupper både på skandinaviska och engelska. Paper kan skrivas på skandinaviska och engelska.

Som vanligt hoppas vi kunna täcka in hela bredden i nordisk kommunforskning: lokal demokrati, förvaltning, ekonomi, ledning, partisystem, flernivåstyrning, kommunal struktur och kommunala reformer. Metodisk pluralism välkomnas.

Notera följande tidsfrister:                 
2 september – anmälan öppnas (information om program och praktikaliteter har sänts ut)
15 oktober – sista anmälningsdag (inklusive frist för rubrik/abstracts)             
18 oktober – information om arbetsgrupper         
21 november – deadline för papers

Sprid gärna denna information till alla som kan tänkas vara intresserade av konferensen!

 

***

Welcome to the 33rd Nordic Local Government Conference in Åbo (Turku), Finland, November 28-29, 2024

Public Administration / Public Leadership at Åbo Akademi University invites You to the 33rd Nordic Local Government Conference in Åbo (Turku), Finland, Thursday 28th to Friday 29th of November 2024. The conference is held in the facilities of Åbo Akademi, at walking distance from the city centre of Turku. The conference is structured around collaboration in workshops, keynote speeches and the conference concluding gala dinner Saturday evening. Participants can make homebound travel plans for Saturday November 30th.

The conference is organized in workshops with 10-15 participants, whose papers are presented and discussed. The workshops will be arranged based on paper titles or abstracts. We strive for workshops of equal size, common theme and language.

The main conference language is Scandinavian. For many researchers this is the only academic conference where the discussions are held in Danish, Norwegian or Swedish. We have a lot of international friends, though, of which some like to participate in this conference. We provide a working group in English, where all papers and the discussions are in English, but key notes, speeches at receptions and the like are more likely to be in Scandinavian than in English. As an international guest you are most welcome to participate on these premises.

As usual, our ambition is to cover the full scope of Nordic local government research: Local democracy, administration, economy, leadership, party systems, multi-level governance, municipal structure and reforms etc. Methodological pluralism is welcome.

The following dates are important:

  • September 2nd: Registration is opened, information and practical details are sent out
  • October 15th: Deadline for registration and submission of abstracts
  • October 18th: Information about workshops
  • November 15th: Deadline for submission of papers

More information about NORKOM XXVIII follows after the summer holidays.

 

Om cookies på denna webbplats

Vi och våra partners använder teknologi såsom cookies på vår webbplats för att skapa personligt innehåll och annonser, tillhandahålla sociala media och för att analysera trafiken till vår webbsida. Klicka nedan för att ge din tillåtelse för användning av denna teknologi över webben. Ditt medgivande är i kraft 30 dagar.